Vastgoed en woningcorporaties

Advies

Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen of adviseren van: Legionella beleid, Legionella risico analyse van het ontwerp, Legionella besmetting verhelpen, Installatie inspecties en Audits

Legionellapreventie

Onze legionellapreventie diensten zijn eenvoudig en pragmatisch waarmee je direct aan de slag kunt.

Bemonstering

Snel, vakkundig en gecertificeerd waterbemonstering en analyse voor zwemwater, koeltorens, drink- en proceswater.

Digitaal logboek

Dé app voor al je logboeken, controles en inspecties: voor legionella, zwembad dossiers en meer.

Vastgoed en woningcorporaties

Alle collectieve installaties vallen onder de wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat je aan je huurders deugdelijk water moet leveren. Hoe je dat moet doen is nergens wettelijk vastgelegd. In ons legionellabeleidsplan is de zorgplicht praktisch uitgewerkt. Voor prioritaire installaties gelden de aanvullende legionellapreventie regels. Overigens maakt AEDES, de vereniging van woningcorporaties, voor haar landelijk legionellabeleid gebruik van het Xigna legionellabeleidsplan.