Hotels, campings en vakantieparken

Campings, hotels en vakantieparken

Vakantieparken, hotels en campings

Advies

Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen of adviseren van: Legionella beleid, Legionella risico analyse van het ontwerp, Legionella besmetting verhelpen, Installatie inspecties en Audits

Legionellapreventie

Onze legionellapreventie diensten zijn eenvoudig en pragmatisch waarmee je direct aan de slag kunt.

Bemonstering

Snel, vakkundig en gecertificeerd waterbemonstering en analyse voor zwemwater, koeltorens, drink- en proceswater.

Digitaal logboek

Dé app voor al je logboeken, controles en inspecties: voor legionella, zwembad dossiers en meer.

Vakantieparken, hotels en campings

Volgens het Drinkwaterbesluit vallen hotels, vakantieparken en campings onder de regels van de prioritaire installaties. Dat geldt trouwens ook voor groepsaccommodaties en jachthavens. Voor beide groepen betekent dit dat je moet voldoen aan de legionellapreventie regels en een risico analyse en beheersplan op locatie moet hebben. Daarnaast heb je een logboek waarin je alle legionella beheertaken registreert.  Heb je een eigen bron voor de drinkwatervoorziening of behandel je het water met bijvoorbeeld een ontharder dan zal de kwaliteit van het water volgens wettelijk vastgestelde meetprogramma’s onderzocht moeten worden.