Installatietechniek en Industrie

Advies

Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen of adviseren van: Legionella beleid, Legionella risico analyse van het ontwerp, Legionella besmetting verhelpen, Installatie inspecties en Audits

Legionellapreventie

Onze legionellapreventie diensten zijn eenvoudig en pragmatisch waarmee je direct aan de slag kunt.

Bemonstering

Snel, vakkundig en gecertificeerd waterbemonstering en analyse voor zwemwater, koeltorens, drink- en proceswater.

Digitaal logboek

Dé app voor al je logboeken, controles en inspecties: voor legionella, zwembad dossiers en meer.

Installatie techniek en Industrie

Het is geen zekerheid dat een op papier goed ontworpen drinkwaterinstallatie in de praktijk ook daadwerkelijk veilig is en weinig beheer kent. Kennis en kunde op de bouwplaats wordt schaarser en de druk op de planning is doorgaans groot. De bouwtoezichtcontroles en inspecties van onze ervaren adviseurs voorkomen hierbij aanlegfouten en faalkosten. In de praktijk koppelen onze adviseurs de verbeterpunten direct aan jou terug. Het resultaat is dat de installatie zo wordt aangelegd zoals die ontworpen is: Veilig en beheerarm, inclusief opleveringsprotocol. Het opleveringsprotocol in combinatie met bemonstering op de nieuwbouw locatie voorkomt achteraf aansprakelijkheid en zorgt voor een oplevering zonder discussies achteraf.

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat je al in een vroegtijdig stadium het ontwerp laat controleren op waterveiligheid (legionella veiligheid) maar ook op de hoeveelheid beheer. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het opstellen van bestekken en in het optimaliseren van een veilig installatie in de ontwerpfase gecombineerd met zinvolle beheertaken en dus lage exploitatiekosten.

In de industrie heb je te maken met veel verschillende waterbehandelingsinstallaties die van essentieel belang zijn voor een soepel verloop van het productieproces maar ook voor de veiligheid tijdens de productie. De installaties moeten zonder problemen 24/7 werken om risico’s op productieverliezen en de volksgezondheid te vermijden. Denk hierbij aan de legionella besmettingsgevaren van een niet goed verwerkende koeltoren of aan slecht water dat de levensduur van de apparatuur sterk verkort. Voer daarom regelmatig inspecties en controles uit en controleer de waterkwaliteit.