Referentie legionella preventie partner Domijn

Deskundig, open en eerlijke samenwerking

De samenwerking met Xigna kenmerkt zich door een open, eerlijke en deskundige samenwerking. Die deskundigheid zit in de combinatie techniek, wetgeving maar ook legionellabeheer. Eigenlijk is Xigna een verlengstuk geworden van onze eigen Domijn organisatie op het legionellapreventie vakgebied. Ook onze klanten, de zorginstellingen, hebben voordeel van onze Xigna samenwerking. Die zorginstelling hebben hierdoor altijd toegang tot deskundig advies en expertise. Bij probleemgevallen vinden we altijd oplossingen en wordt er goed gecommuniceerd richting onze eigen huurder, de instellingen. Een mooi bijkomend voordeel is dat mijn eigen kennisniveau op het gebied van legionella erg goed ontwikkeld is.

Xigna verzorgt voor ons onder andere de legionella risico analyse en beheersplannen, de ondersteuning bij legionella normafwijkingen, is onze wateradviseur bij nieuw- en verbouw, borgt te legionellabeheertaken en is applicatiebeheerder van ons digitaal logboek portaal UCare4.

Han Koning ter Heege, contractmanager bij Domijn