Referentie Joppie Saus

Direct, helder en onderbouwd advies

In onze productie is voedselveiligheid en veiligheid voor bezoekers, medewerkers en de omgeving essentieel. Gezond en veilig water is noodzakelijk voor onze productie maar ook voor reiniging en koeling. Bij de samenwerking met het Xigna team heb ik gemerkt dat je op hun kunt bouwen en dat ze weten waar ze over praten. Ze winden geen doekjes om de problemen die ze constateren. Je krijgt het direct, helder en onderbouwd advies met mogelijke oplossingsrichtingen. Een samenwerking met zo’n bevlogen en deskundig team kan volgens mij nooit mislukken.

Voor onze fabriek heeft Xigna onder andere de legionella risico analyse van ons drinkwater en proceswater systeem gemaakt. Daarnaast zijn de koeltorens en het beheer ervan in kaart gebracht.

Harry Niemeijer, Eigenaar – Directeur bij Elite BV / Joppie