Referentie Dagelijks Leven - Digitaal Logboek - Ontwerpbeoordeling - Risico analyse

No Nonsens partner waar niet moeilijk wordt gedaan

Een goede samenwerking waar niet moeilijk wordt gedaan. Meestal snel en duidelijk antwoord op vragen met als belangrijkste resultaat altijd klaar voor inspectie met inzicht in waar we staan op het gebied van legionella beheer. Een team dat kritisch is op de mate van legionella beheer en hoe de borging verloopt met het digitale legionella dossier. Een prima no nonsens partner die legionella beheer goed inzichtelijk maakt.

Tijdens de nieuw- en verbouwwerkzaamheden beoordeelt Xigna het ontwerp om zo een beheerarme en veilige installatie te krijgen. Na afloop wordt de legionella risico analyse en beheersplan opgesteld waarmee we direct aan de slag kunnen omdat dat compatibel is met ons digitaal logboek portaal UCare4. Uiteraard werken we ook samen bij legionella normoverschrijdingen nadat legionella monsternames en analyses zijn uitgevoerd.

Lars Ramakers, Hoofd Beheer & Onderhoud bij Dagelijks Leven