Referentie Amsterdam RAI legionella preventie koeltorens en hotel

Uitstekende bereikbaarheid met pragmatische oplossingen

Xigna is erg belangrijk voor onze organisatie. De vele bezoekers moeten veilig gebruik kunnen maken van al het water dat we gebruiken. Niet alleen het water in het drinkwatersysteem maar ook in onze koeltorens en hotels. Als ik Xigna zou moeten kenmerken dan is dat met een uitstekende bereikbaarheid, advies op maat maar vooral eerlijk en onafhankelijk zonder belangenverstrengeling.

Wij werken samen op alle water gerelateerde aspecten: zoals de legionella risico analyse en beheersplan, calamiteiten ondersteuning, legionella monstername en analyse, wateradviseur bij nieuw- en verbouw en digitaal logboek portaal UCare4 met automatische temperatuur metingen.

Christiaan Sueters, Hoofd Technische Dienst bij Amsterdam RAI