Referentie Ambassador City Hotel legionella beheer en preventie, monstername

Legionella veilig op alle locaties

Wanneer ik Xigna zou moeten aanbevelen dan zou ik zou aangeven dat een intensieve samenwerking in het begin nodig is om de pijnpunten bloot te leggen en actie te ondernemen. Door de goede samenwerking en advies behalen we het uiteindelijk doel: minimaal beheer, veilig water en doen wettelijk gezien nodig is. Kenmerkend in de samenwerking hierbij is het persoonlijke contact en de makkelijke toegankelijkheid van het team. Onze persoonlijke Xigna adviseur kent de situaties van onze installaties en ons legionellabeleid goed.

Xigna heeft voor ons de legionella risico analyses opgesteld en doet de periodieke controle van het water door het nemen van watermonsters. Met Xigna werken we structureel aan het oplossen van normafwijkingen en daardoor zijn we legionella veilig op alle locaties.

Joel van Duin, Operationeel Manager bijĀ Ambassador City Centre HotelĀ