quote

TVVL Kennispartner

Meer weten?
quote

BRL6010 Advisering Legionellapreventie

Meer weten?
quote

VCA* (1 ster) gecertificeerd

Meer weten?

Onze kracht

Transparant, helder en pragmatisch!

Onze kwaliteit

Structureel minder legionella besmettingen! De legionella expertise wordt gewaarborgd met jarenlange ervaring en de wettelijk voorgeschreven BRL6010.

Ons Team

Een team, vol passie, beleving en vakkennis!

Werken bij

Wees een OEN, smeer NIVEA en doe ANNA!

Kies je voor Xigna dan kies je voor kwaliteit, kennis en kunde

Xigna is BRL6010 Advisering Legionellapreventie en VCA * gecertificeerd. Legionella waterbemonstering en analyse worden uitgevoerd onder de strenge condities van de Raad van Accreditatie.

Wij verbazen ons al jaren waarom het aantal legionella overschrijdingen landelijk gemiddeld niet daalt en legionella problemen niet structureel worden opgelost. Onze aanpak en ons belang is wezenlijk anders en dat leidt in de praktijk tot veel minder en veel lagere legionella besmettingen. Onze adviseurs lossen de legionella problemen in jouw gebouwen op zonder dat je jezelf er nog druk over hoeft te maken. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en helpen je graag

Certificering BRL6010 legionellapreventie adviesdiensten

KIWA certificering BRL6010 Adviesdiensten Legionellepreventie

Veilig en gezond water is erg belangrijk in ons dagelijks leven. Het foutief aanleggen van een installatie kan leiden tot ongewenste bacterie groei en soms levensbedreigende situaties. Om de kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen eist de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit dat alleen de legionellapreventie adviesdiensten door bedrijven zoals Xigna mogen worden uitgevoerd. De Xigna BRL6010 certificering wordt jaarlijks door de KIWA beoordeeld en is onlangs zonder opmerkingen wederom goedgekeurd. Niet voor niets zijn het aantal legionella besmettingen bij onze klanten tientallen procenten lager dan landelijk gemiddeld.

Wateradvies nodig? Klik hier.
VCA Logo Xigna

Bedrijfscertificering VCA *

Onze adviseurs en inspecteurs komen dagelijks op bedrijfs- en bouwterreinen. Met onze VCA certificering ben je er verzekerd van dat zij de veiligheid, de gezondheid en het milieu (VGM) nauwlettend bewaken en onveilige situaties melden. Als bedrijf zijn wij VCA* (1 ster) gecertificeerd en onze medewerkers zijn daarnaast ook allemaal persoonlijk VCA gecertificeerd. Verder hebben alle adviseurs en inspecteurs de noodzakelijke Persoonlijke BeschermingsMideelen (PBM) zodat ze in alle situaties veilig kunnen werken.

TVVL logo kennispartner

TVVL Kennispartner

TVVL werkt samen met kennispartners die expertise en ervaring hebben die waardevol is voor onder andere het drinkwater vakgebied. Kennispartners van TVVL zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar pakken zelf ook een vooruitstrevende en actieve rol om richting te geven aan hun vakgebied, in ons geval de waterveiligheid. Zij begrijpen dat door kennisontwikkeling en kennisdeling technologische ontwikkelingen worden aangejaagd en het vakgebied zich blijft ontwikkelen. Daarnaast tonen zij zich als kennispartner een uitstekend werkgever door kennisontwikkeling en verspreiding bij hun werknemers te stimuleren.