Inspecties op legionellamaatregelen bij campings

Meer info?

Helft campings voldoet niet aan goed legionella beheer

Ongeveer de helft van de campings voldoet niet aan goed legionella beheer. Op basis van een vragenlijst bepaalt Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in april/mei of de exploitant/eigenaar voldoet aan zijn verplichtigen en/of er een last onder dwangsom opgelegd moet worden. Voorafgaand aan een inspectie vraagt de ILT de exploitant/eigenaar om een vragenlijst in te vullen. Xigna begeleidt campings bij legionella preventie beheer en het voldoen aan wet- en regelgeving.

ILenT inspectie drinkwater

ILenT vragenlijst en wettelijke eisen

ILT vragenlijst – legionella beheer en bronwater gebruik

De ILT vragenlijst bestaat uit vragen wie uw legionella risico analyse heeft opgesteld, of u aanpassingen heeft laten uitvoeren aan uw drinkwaterinstallatie maar ook welke beheermaatregelen (spoelen, temperaturen, monsteranalyses, keerklepcontroles, etc) u uitvoert in welke frequentie. Daarnaast wordt gevraagd of u een eigen bron heeft.

Wettelijke eisen

Campings zijn verplicht om een risicoanalyse te laten opstellen, die inzicht geeft in de risico’s in hun drinkwaterinstallatie voor de groei van legionella. Op basis daarvan moeten ze een beheersplan opstellen, met wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beheersmaatregelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld het nemen van watermonsters, meten van de temperatuur en spoelen van de leidingen.

Xigna elimineert alle administratieve legionella logboek rompslomp

Of het nu gaat om het opstellen van een legionella risico analyse, beheersplan, keerklepcontrole of het nemen van legionella monsters of bronwater monsters, bij Xigna bent u aan het juiste adres. Maar nog veel belangrijker is dat wij de complete adminstratieve rompslomp voor u kunnen elimineren. Weten hoe? Neem even contact met ons op of bel 088 944 6228.

 

bron: www.ilent.nl

Informatie aanvraag

Clemens Stemerdink

Algemeen Directeur

06 4180 5702
clemens@xigna.nl

Connect |