quote

Verantwoordelijkheid legionellapreventie?

Dossier wetgeving

Een veel gestelde vraag is nog steeds ‘Wie is er verantwoordelijk voor legionellapreventie?’. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je dit gaat afvragen wanneer er daadwerkelijk een legionella besmetting is. Daarom hebben we een aantal zaken op een rij gezet. Wie moet nu waaraan voldoen en wie is verantwoordelijk. Bereid je alvast voor en download onze whitepaper ‘Wat te doen bij een legionella besmetting’.

Zorgplicht en Prioritaire installaties

Voor iedereen die water aan anderen beschikbaar stelt, geldt dat hij zich moet houden aan de Algemene Zorgplicht. In de praktijk bekent dit dat je deugdelijk water beschikbaar moet stellen en dat men er niet ziek van mag worden. Voor een aanvullende groep met een collectieve drinkwaterwatervoorziening, de zogenaamde prioritaire instellingen, gelden extra eisen. Als eigenaar van een collectieve installatie ben je primair verantwoorden en volledig aanspreekbaar op de naleving van de legionellapreventie regels. Daarnaast kun je ook nog eens civielrechtelijk aangesproken worden op je verantwoordelijkheden, vanuit verschillende rollen, zoals verhuurder, eigenaar/bezitter volgens openbare registers, beheerder of gebruiker.

De groep van prioritaire instellingen bestaat uit:

 • Ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Hotels, motels, pensions, groepsaccommodaties en Bed & Breakfasts
 • Bungalowparken en conferentieoorden
 • Asielzoekerscentra
 • Gevangenissen, TBS klinieken, politiecellen
 • Badinrichtingen,zwembaden en wellness centra
 • Kampeerterreinen, kampeerboerderijenen jachthavens
 • Truckstops en benzine stations met openbare douches
Installaties en wetgeving?

Extra eisen voor prioritaire installaties

In het Drinkwaterbesluit staan de extra wettelijke verplichtingen waarvoor de eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie verantwoordelijk is. Dat wil niet zeggen dat de eigenaar daadwerkelijk zelf alle beheerstaken uitvoert. Dit kan een Xigna medewerker, een zorgmedewerker, een schoonmaakster maar ook de Technische Dienst of de receptie zijn. Wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is staat beschreven in het gratis te downloaden activiteitenschema legionella preventie. Dit schema is opgenomen in ons whitepaper ‘Wat te doen bij een legionella besmetting’.

De extra eisen bij prioritaire installaties bestaan uit:

 1. het hebben van een legionella risico analyse
 2. het hebben van een legionella beheersplan en de taken in het beheersplan daadwerkelijk uitvoeren. De belangrijksten zijn:
 3. logboek bijhouden

 

Meer weten?

Legionella en wetgeving

Omdat een besmetting met Legionella kan optreden via uiteenlopende bronnen (zoals leidingwater, zwemwater en proceswater) en op verschillende locaties (bijvoorbeeld in een zorginstelling, ziekenhuis of appartementencomplex) zijn er verschillende wetten van toepassing. Dit zijn de Drinkwaterwet, de ARBO wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Raadpleeg onze kennisbank om zelf vast te stellen welke wet- en regelgeving van toepassing is bij welke installatie.

Welke regelgeving precies geldt voor welk soort waterinstallatie, en wie er toezicht houdt op de naleving van die regels, staat beschreven in het document ‘legionellapreventie in waterinstallaties’  van de Rijksoverheid. De wetgeving is uitgebreid en complex. Wil je weten wat in jouw situatie van toepassing is? Neem gerust even vrijblijvend contact met ons op.

Wat moet je als werkgever doen om legionella te voorkomen?
Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel en bezoekers. Of je maatregelen moet nemen om legionella te voorkomen, hangt af van de mogelijke besmettingsbron. Denk daarbij aan natte koeltorens, spoelmachines, fonteinen, vernevelingsinstallaties in kassen en autowasstraten. Lees hier meer over je verplichting als werkgever.

Meer weten over wetgeving? Installaties en wetgeving?

Clemens Stemerdink

Algemeen Directeur

06 4180 5702
clemens@xigna.nl

Connect |

Wat te doen bij een legionella besmetting?

Hulp nodig bij een legionella overschrijding? Download hieronder de checklist die je stap voor stap helpt om het probleem structureel op te lossen.

Stappenplan legionella besmetting