quote

Veteranenziekte, legionellose en de ziekteverschijnselen

quote

Wat je thuis moet weten over legionella preventie

Meer info

Wat te doen bij een legionella besmetting?

Wilt je weten hoe een Legionella besmetting ontstaat? Op welke plaatsen je risico loopt en welke maatregelen kun je nemen voor veilig en gezond water gebruik? Lees onderstaande informatie of check het legionella dossier op de site van het Ministerie.

Veteranenziekte, legionellose en de ziekteverschijnselen

Veteranenziekte, legionellose en de ziekteverschijnselen

Wat is de ‘veteranenziekte’?
De ‘veteranenziekte’ is een ernstige longontsteking die wordt veroorzaakt door de Legionella-bacterie. Deze bacterie werd in 1976 ontdekt toen zich in Philadelphia (Verenigde Staten) een epidemie van longontsteking voordeed onder oud-strijders uit het Amerikaanse legioen. In Nederland lopen lopen jaarlijks honderden en mogelijk duizenden mensen een infectie met de Legionella bacterie op. De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling. Slechts bij een klein deel die met de legionella bacterie zijn besmet, ontwikkelt zich de ernstige veteranenziekte, ook wel legionellose genoemd. De lichtere vorm van de ziekte, wordt ‘de Legionella-griep’ of ‘Pontiac fever’ genoemd. Zware rokers, ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verstoren (bijvoorbeeld mensen die een transplantatie hebben ondergaan), lopen een groter risico om ziek te worden.

Waar komt de Legionella bacterie voor?
De bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt, bevindt zich in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. De Legionella bacterie vormt pas een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen en een legionella besmetting verooraakt. Dit gebeurt vooral in water met een temperatuur tussen 30 en 45 °C (optimaal is 37 °C). Boven  de 50 °C sterft de legionellabacterie langzaam. Als het water niet ververst (spoelen van kranen) wordt of water staat stil in dode leidingen, dan ontstaat een te grote concentratie bacteriën. Onder gunstige omstandigheden met veel biofilm en de juiste temperatuur ontstaat een legionella probleem heel snel. Een serieus gezondheidsrisico ontstaat daardoor.

Hoe raak ik geïnfecteerd met de legionella bacterie?
Besmetting vindt plaats via de longen. Door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, aeresolen, wordt de legionella infectie overgebracht. De legionella besmetting kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen risico tenzij men slikproblemen heeft.

Wat zijn de verschijnselen bij een Legionella griep (de lichte vorm – Pontiac fever)?
Gedurende twee tot vijf dagen ondervindt men lichte griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. De ziekte is in deze lichte vorm niet gevaarlijk, er doet zich geen longontsteking voor. De klachten kunnen zonder behandeling overgaan.

Wat zijn de verschijnselen van de ‘veteranenziekte’ (de zware vorm – legionellose)?
De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) varieert van twee tot mogelijk negentien dagen. De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door verwardheid en longontsteking met koorts boven 39 °C. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een aantal patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen. Wel kan het, na genezing van de longontsteking, nog lang duren voor de patiënt weer helemaal is opgeknapt.

Hoe is de behandeling van de ‘veteranenziekte’?
De veteranenziekte is een ernstige aandoening met een overlijdensrisico van 5 tot 25 procent. De aandoening is echter goed te behandelen. Hoe sneller de juiste antibiotica, die elke huisarts kan voorschrijven, wordt toegediend des te lager is het risico van overlijden. Vraag je huisarts bij twijfel naar een urine-antigeen test. Genezing duurt dan gemiddeld nog enige weken.