quote

Nog nooit zoveel legionellabesmettingen dan ooit

Hulp nodig bij een legionellabesmetting?

Nog nooit zoveel legionellabesmettingen - 31 doden en 561 legionellose gevallen

Op 3 september 2018 publiceerde het RIVM dat er nog nooit zoveel legionellabesmettingen zijn geweest als in het afgelopen jaar. Van de 561 Nederlanders die besmet raakten met de legionella bacterie, zijn 31 personen overleden volgens het Rijksinstituut voor de volksgezondheid en Milieu. Dit is een grote toename ten opzicht van 2016 waarin 454 personen besmet raakten en 20 personen zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen in de praktijk waarschijnlijk veel hoger omdat in veel gevallen er niet getest wordt op een legionellabesmetting.

Griep

Opvallend was dat het RIVM in 2017 ook veel meer dan het dubbele aantal griep gevallen heeft geregistreerd in 2017/2018 dan het jaar ervoor, namelijk 900.000 mensen werden ziek door het griepvirus en zo’n 400.000 mensen in het jaar daarvoor. De griepepidemie duurde met 18 weken ook 2x zolang als het jaarlijks gemiddelde.

Legionella bemonstering drinkwater

Oorzaken en oplossingen legionellabesmetting

Het RIVM geeft geen oorzaak aan in haar publicatie maar vanuit de praktijkervaring en onderzoeken uit het verleden, zijn er zeker aanwijsbare oorzaken. De legionella bacterie groeit het snelst in temperaturen tussen de 25 – 55 graden in stilstaand water. Onze blogs ‘Tips om legionella te voorkomen‘ en ‘Wat je thuis moet weten over legionella preventie‘ maar ook ‘Wat te doen bij een legionella besmetting‘ helpen je om een legionella besmetting te voorkomen.

Belangrijk is in ieder geval dat koudwater koud gehouden moet worden en warm water warm. Dit in combinatie met voldoende verversing van het water (geen stilstand) en goede bewaking van de waterkwaliteit. Die bewaking van de waterkwaliteit doe je door de temperatuur van het water op kritische punten te monitoren en periodiek het water te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de legionella bacterie. Xigna is gespecialiseerd in het structureel oplossen van legionella problemen, het borgen legionella beheertaken en het onderzoeken van de waterkwaliteit.

Wateronderzoek? Legionellabesmetting?