quote

Minister pakt legionella risico's in zorgcentra aan!

Ik wil weten of mijn gebouw veilig is?

Wat gaat er veranderen en hoe gaat de minister de bescherming verbeteren?

Erwin Nijlant, directeur van ons adviesbureau voor waterveiligheid Xigna, werkte in december mee aan de uitzending van Zembla. Hij stelde dat ouderen nodeloos legionella risico’s lopen en dat het legionella probleem in volle omvang in kaart moest worden gebracht. Minister Cora van Nieuwenhuizen erkent dit in haar Kamerbrief dat kwetsbare ouderen onvoldoende beschermd zijn. Wat gaat er veranderen en hoe gaat de minister de bescherming verbeteren?

Algemene voorwaarden

Uitbreiding lijst met prioritaire locaties

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat op korte termijn een wijziging van de regelgeving in gang zal zetten, om zorgwoningen waar medische zorg wordt verleend aan de lijst met prioritaire locaties toe te voegen. Op basis van het criterium ‘blootstelling aan de risicogroep ouderen’ dat het RIVM hanteert, zal volgende maand de herziende versie van het document “Indeling waterinstallaties naar de mate van risico op legionella” worden gepubliceerd.

Op basis van dat document zal de minister invulling geven aan de zorg betreffende bescherming van ouderen tegen legionella. Vooruitlopend op de wijziging van de regelgeving geeft te minister tevens de opdracht aan ILT om afwachtend op te treden in situaties waar koper-zilver installaties in niet prioritaire gebouwen staan opgesteld.

Bekijk hoogtepunten Zembla uitzending Lees Kamerbrief legionellabesmettingen

Clemens Stemerdink

Algemeen Directeur

06 4180 5702
clemens@xigna.nl

Connect |