Legionella preventie als werkgever - ARBObesluit

Meer over wetgeving? Info aanvraag
Algemene voorwaarden

Wat moet je als werkgever doen om legionella te voorkomen?

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel en bezoekers. Of je maatregelen moet nemen om legionella te voorkomen, hangt af van de mogelijke besmettingsbron. Denk daarbij aan natte koeltorens, spoelmachines, fonteinen, vernevelingsinstallaties in kassen en autowasstraten. In de Arbowet wordt verwezen naar biologische agentia waaraan de werknemer niet blootgesteld mag worden en daardoor gevaar loopt. Indien dat gevaar er wel is dan moet je als werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten opstellen.

Beoordeling risico’s (RI&E) en maatregelen
Bij het in bedrijf nemen en houden van:

  1. een luchtbevochtigingsinstallatie anders dan een stoombevochtiger;
  2. een waterinstallatie die water in aërosolvorm in de lucht kan brengen, niet zijnde een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet

moet je maatregelen nemen om een legionella besmetting te voorkomen. Hoe? De meest eenvoudige oplossing is het contactformulier in te vullen en je water te laten controleren op legionella. Meer informatie over je verplichtingen als werkgever kun je vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Artikel 4.87b)

Voor de beoordeling van risico’s en het nemen van maatregelen zal je je moeten laten adviseren door een deskundige. Xigna is een deskundige en BRL6010 gecertificeerd ten aanzien legionella adviesdiensten en daarnaast gespecialiseerd in het borgen van alle legionella preventie beheertaken

Wat te doen bij een legionella besmetting?

Iedereen hoopt natuurlijk nooit met legionella besmetting te maken te krijgen. De praktijk is echter anders. Jaarlijks raken honderden personen besmet en een aantal overlijden of houden er blijvend letsel aan over. Voorkomen is beter dan genezen en in onze whitepaper ‘Wat te doen bij een legionella besmetting’ staat beschreven welke stappen je moet nemen bij een calamiteit en welke instanties geïnformeerd moeten worden? Welke activiteiten komen op je af en hoe stel je het besmettingsdossier samen? Download de whitepaper ‘Wat te doen bij een legionella besmetting’ 

Meer weten? Offerte RI&E?

Clemens Stemerdink

Algemeen Directeur

06 4180 5702
clemens@xigna.nl

Connect |

Wat te doen bij een legionella besmetting?

Hulp nodig bij een legionella overschrijding? Download hieronder de checklist die je stap voor stap helpt om het probleem structureel op te lossen.

Stappenplan legionella besmetting