Algemene voorwaarden

Geen Europees verbod op toepassing koper zilver systemen

Een definitief verbod op het gebruik van koper-zilverionisatie systemen vanuit de EU is niet aan de orde. Dit schreef het Ministerie van Infrastructuur en Milieu al in haar brief in 2011.

In het kort komt de brief er op neer dat als de leveranciers van koper-zilver ionisatie systemen een Europees dossier voor koper als biocide in drinkwater indienen, dat het Ministerie van I&M en de Ctgb er aan mee werken om te zorgen dat de apparatuur gebruikt mag worden, ook na februari 2013. Voor alle duidelijkheid: deze regeling geldt alleen voor systemen die nu een Ctgb goedkeuring bezitten, of er alsnog een verwerven.

Let wel er zijn diverse leveranciers die pretenderen een CTGB goedkeuring te hebben maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Bovendien werkt elk systeem niet zodanig dat ook daadwerkelijk de legionella besmetting verdwijnt. Wilt u zekerheid neem dan even contact met ons op.

De belangrijkstste punten uit de brief van het Ministerie zijn:

  • De leveranciers dienen bij de EU een dossier in met betrekking tot het gebruik van koper in drinkwatersystemen;
  • Op basis van het voorgaande wordt er Europees gezien een toelating verstrekt die in ieder geval tot 2016 geldig is van die systemen die NU een CTGB goedkeuring hebben.

Structurele legionella problemen
Koper Zilver systemen mogen op op prioritaire locaties worden geplaatst waarbij sprake is van structurele legionella problemen. Een beoordeling en onderbouwing door een BRL6010 gecertificeerde organisatie, zoals Xigna, is daarbij noodzakelijk. Meer weten? Neem even contact met ons op.

Meer info? Onderbouwingsrapportage Cu/Ag