Amoeben mogelijk oorzaak legionella besmetting

Meer info?
Vitens legionella bacterie petri schaal

Amoeben mogelijk oorzaak legionella besmetting

Een groep wetenschappers heeft bij meer dan 130 personen met een longontsteking onderzocht welke bacteriën in hun longen aanwezig waren. (artikel Scientific Reports 01-2017). Men gebruikte hiervoor de PCR-techniek en ‘Next Generation Sequencing’ waarmee DNA van verschillende soorten en stammen bacteriën van elkaar worden onderscheiden. Bij 9 patiënten werd legionella-DNA gevonden. Bij 1 patiënten is ook met kweek legionella aangetoond en het is de enige persoon waar de longontsteking door legionella is bevestigd. Bij de overige patiënten werd niet duidelijk of legionella de longontsteking heeft veroorzaakt. Wel is aan deze patiënten antibiotica gegeven waarmee een legionella-infectie kan worden bestreden.

Interessante bevindingen:

  1. Legionella was nooit de meest voorkomende bacterie die een longontsteking kan veroorzaken; ook niet bij de persoon met de bevestigde legionellalongontsteking (minder dan 2,9%);
  2. Bij patiënten met legionella-DNA was de diversiteit in soorten bacteriën groter dan bij de meeste andere longpatiënten. Bij andere patiënten waren vooral streptococcen zeer dominant (70 – 97,5%);
  3. Bij verschillende patiënten werden meerdere ziekmakende legionella-stammen aangetroffen;
  4. Legionella groeit in amoeben in een vochtige omgeving. Bij patiënten met legionella-DNA werden ook andere bacteriën aangetroffen die in amoeben aanwezig kunnen zijn.

De onderzoekers trekken onder meer de volgende (voorzichtige) conclusies:

  1. Bij legionellapatiënten is legionella mogelijk niet de enige bacterie die de longontsteking veroorzaakt (co-infectie)
  2. En mogelijk zijn meerdere legionella-stammen verantwoordelijk voor de longontsteking bij een patiënt.
  3. Alleen doordat bij legionellapatiënten geen echte dominante (‘sterkere’) bacteriesoort aanwezig is, kan de legionellabacterie een infectie veroorzaken
  4. Het lijkt er op dat amoeben of delen van de inhoud van de amoeben uit het (drink)water direct terechtkomen in de longen.

Vooral deze laatste conclusie kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van legionellapreventie. Wellicht zou preventie zich nog meer moeten richten op bestrijden van amoeben bij risicovolle waterinstallaties. De onderzoekers benadrukken echter dat meer onderzoek bij een grotere groep patiënten nodig is.

Brononderzoek laten uitvoeren? Wateronderzoek?