quote

Installaties? Met welke regels heb ik te maken?

Meer weten?

Het doolhof van wet- en regelgeving

In het doolhof van alle wet- en regelgeving is het lastig om vast te stellen waaraan je moet voldoen in welke situatie bij welke installatie. Niet alleen om aansprakelijkheid te voorkomen maar nog belangrijker om de veiligheid te borgen. In onderstaand overzicht staan de wetten en regels per installatie op een rij.

Privacy beleid Xigna

Welke wetgeving bij welke installatie?

Leidingwaterinstallaties (Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4 – Legionellapreventie)
Leidingwater is bestemd om te drinken, om mee te koken, te douchen of af te wassen. Niet alleen in woningen maar ook in bedrijven. Het betreft zowel de installatie voor (koud) drinkwater, als die voor warm tapwater. Dit is met name van toepassing voor prioritaire instellingen.

Zwembadinstallaties (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden – art 2a -2d)
Hierbij gaat het om de installatie die het bassin en de daarbij horende voorzieningen (whirlpools, voetenbaden, fonteinen, waterglijbanen) van water voorziet.

Natte koeltorens (Activiteitenbesluit art. 3.16a en 3.16b / ARBOwet art. 5 en ARBObesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b)
Dit zijn installaties die worden gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door middel van het vernevelen van water in een open constructie Natte koeltorens worden voor procesdoeleinden gebruikt (bijvoorbeeld bij energiecentrales of in de chemische industrie) of voor comfortdoeleinden (airconditioning). Natte koeltorens kunnen heel groot en opvallend zijn, maar ook klein en vrijwel onzichtbaar.

Overige installaties voor bedrijfsprocessen (Activiteitenbesluit art. 3.16a en 3.16b / ARBOwet art. 5 en ARBObesluit art. 4.85, 4.87a en 4.87b)
Het betreft watervoerende installaties anders dan natte koeltorens, die in het kader van een bedrijfsproces worden toegepast en waarbij aerosolen kunnen vrijkomen. Dit zijn zeer uiteenlopende installaties zoals installaties voor luchtbevochtiging, brandblusinstallaties, nooddouches, oogdouches, spoel- en wasmachines, beregeningsinstallaties, gaswasinstallaties, klimaatbeheersingsruimtes, riool-waterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties, fonteinen en andere waterobjecten die bij het bedrijf horen, autowasinstallaties en watersystemen bij tandartsen.

Alle aerosolvormende installaties (Wet publieke gezondheid art. 2 lid 2 onder f, Gemeentewet art. 149 (APV))
Hier gaat het om alle watervoerende installaties die aerosolen (zeer kleine waterdruppeltjes) produceren, bijvoorbeeld: douches, luchtbevochtiging, natte koeltorens, whirlpools en fonteinen. Dit is van toepassing bij grote evenementen en situaties die niet onder de andere wetgeving vallen maar waar eventueel wel gevaar is voor de volksgezondheid.

Hulp nodig?