Inhoud en regels rond meetprogramma IIId Alternatieve techniek legionella preventie

Aanvraag wateronderzoek

Alternatieve legionella techniek

In de basis moet je uitgaan bij legionellapreventie van thermisch, fysisch en fotochemisch beheer en/of een combinatie van deze beheersvormen. Onder strikte voorwaarden mag hiervan worden afgeweken waarbij bij fotochemisch en elektrochemisch beheer extra strenge voorwaarden gelden op basis van de CTGB (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). In dit kennisdocument leggen we uit wat Meetprogramma IIId alternatieve techniek legionella preventie inhoud.

Meetprogramma IIId Alternatieve techniek legionella preventie

Inhoud meetprogramma IIId - alternatieve techniek legionellapreventie

Tabel IIId: Meetprogramma voor drinkwater waarna dat water in eigen beheer een behandeling ondergaat met een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie.

In tabel aan de linkerkant is te zien welke parameters onderzocht moeten worden bij welk type alternatieve techniek. In het kort komt het neer op:

  1. Koper-Zilver ionisatie: De volgende 4 parameters moeten worden onderzocht: Legionella, Koloniegetal 22 graden, Zilver- en Kopergehalte. Bij de start van de toepassing van deze techniek moet maandelijks bemonsterd worden. Is de installatie in 3 achtereenvolgende maanden schoon (legionella waarde onder de norm) dan mag de frequentie verlaagd worden naar eens in de 3 maanden. Is de installatie 3 achtereenvolgende maande schoon dan mag de frequentie verlaagd worden naar halfjaarlijks. Let wel dat deze bemonsteringen extra zijn bovenop de reguliere legionella bemonsteringen. Zilver is niet opgenomen in de wettelijke tabellen omdat het in Nederland niet van nature in relevante hoeveelheden in het drinkwater voorkomt. Bij toepassing van koper-zilverionisatie wordt voor zilver een maximumwaarde gehanteerd van 50 µg/l als 90-percentiel, met een maximum van 100 µg/l.
  2. Anodische oxidatie: De volgende 3 parameters moeten worden onderzocht: Legionella, Trihalomethanen (een hele grote set van afzonderlijke parameters) en vrij chloor. Bij de start van de toepassing van deze techniek moet maandelijks bemonsterd worden. Is de installatie in 3 achtereenvolgende maanden schoon (legionella waarde onder de norm) dan mag de frequentie verlaagd worden naar eens in de 3 maanden. Is de installatie 3 achtereenvolgende maande schoon dan mag de frequentie verlaagd worden naar halfjaarlijks. Let wel dat deze bemonsteringen extra zijn bovenop de reguliere legionella bemonsteringen.
  3. Ultrafiltratie en UV straling: er zijn geen extra parameters die onderzocht moeten worden. Wel moet er 2 extra monstername rondes per jaar uitgevoerd worden.
  4. Pasteurisatie en AOT (Advanced Oxidation Technology): er zijn geen extra parameters die onderzocht moeten worden. Wel moet er 2 extra monstername rondes per jaar uitgevoerd worden. Bij AOT worden met behulp van UV-licht en TiO2 hydroxyl-radicalen gevormd

Op alle onderzoeken is de legionella kwaliteitseis (artikel 36 van het besluit) van toepassing. Voor drinkwater en warmtapwater geldt dat het water minder dan 100 kolonie vormende eenheden (kve/l) legionnellabacteriën per liter mag bevatten. De eigenaar van die installatie is daarvoor verantwoordelijk. Het aantal monsters dat je per keer moet nemen, is afhankelijk van het aantal tappunten in je gebouw. In het overzicht aantal te nemen legionella monsters kun je zien hoeveel monsters jij in jouw situatie moet nemen.

Xigna is gespecialiseerd in het uitvoeren van wateranalyses en waterbehandeling van eigen bronwater, legionella, zwembadwater en alle andere officiële meetprogramma’s. Meer informatie? Neem even contact met ons op op 088 9446228 of vraag het bemonsteringsvoorstel aan.

Meer info?