quote

Eenvoudig bruikbare zwembadwater risico analyses en beheersplannen

Offerte aanvraag

Zwembad logboek

Monstername zwembad

Zwembadwateradvies

Waterbehandeling

Voordelen Xigna zwembadwater risico analyses en beheersplannen

Ben je eigenaar of exploiteer je een zwembad, sauna of wellnesscentrum dan valt je installatie onder de prioritaire installaties? Dit betekent dat je naast de risico analyse en beheersplan van de drinkwaterinstallatie ook een risicoanalyse en beheersplan van het zwembadwater moet hebben. Kenmerkend voor onze risico analyses en beheersplannen is het eenvoudige overzicht van taken waarmee je direct aan de slag kunt. Geen dikke boekwerken waarin je moet zoeken maar alleen die informatie die je nodig hebt om goed en makkelijk legionella en zwembadwater beheer te doen. Met het online legionella en zwembad dossier van UCare4 wordt het beheer nog eenvoudiger en overzichtelijker voor je gemaakt.

Bij het opstellen van de legionella risico analyse worden door ons alle relevante onderdelen van de drinkwaterinstallatie en zwembadwaterinstallatie in kaart gebracht. Deze zogenaamde componenten bestaan naast bassins uit alle onderdelen van je zwembad waarvoor je beheertaken moet gaan uitvoeren. De zwembadwaterinstallatie wordt feitelijk intelligent gemaakt om het beheer goed te kunnen borgen maar ook om de deur voor je te openen naar intelligent digitaal logboekbeheer met UCare4®.

Zwembadwater bassin

Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz)

In het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz) is vastgelegd welke verplichtingen je hebt ten aanzien van het beheren van zwembadwater. Het belangrijkste daarbij is dat op je locatie een actuele zwembadwater risicoanalyse en beheersplan hebt liggen en dat de beheertaken aantoonbaar goed zijn uitgevoerd. De meest voorkomende beheertaken daarbij zijn dat je zelf de waterkwaliteit dagelijks moet bewaken en het zwembadwater maandelijks door een extern laboratorium moet laten onderzoeken. Zijn er in je zwembad watersproeiende elementen, bubbelbaden of glijbanen dan verplicht de Bhvbz je om elk half jaar die elementen te laten onderzoeken op aanwezigheid van legionella bacteriën.

Wij hebben ruime ervaring op zwembadwater gebied en helpen je graag bij:

Meer weten over de BHVBZ?
Certificering BRL6010 legionellapreventie adviesdiensten

KIWA BRL6010 certificering

Als eigenaar of beheerder van een zwembad, sauna of whirlpool moet je een actuele legionellapreventie risicoanalyse en beheersplan hebben van zowel het drinkwater als het zwembadwater. De kwaliteit van zo’n legionellla RI&E en de praktische toepasbaarheid ervan is erg belangrijk. Het Drinkwaterbesluit verplicht dat uitsluitend KIWA BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus deze taak mogen uitvoeren. De Xigna BRL6010 certificering wordt jaarlijks door de KIWA beoordeeld en is onlangs zonder opmerkingen wederom goedgekeurd.

Meer weten over onze certificering?