quote

Bemonstering en analyse zwembadwater

Offerte zwembadwaterbemonstering

Risico analyse en beheersplan

Zwembad logboek

Zwembadwateradvies

Waterbehandeling

Maandelijks onderzoek zwembadwaterkwaliteit

In het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz) is vastgelegd welke zwembadwater beheertaken je aantoonbaar goed moet uitvoeren en registreren. De meest voorkomende beheertaken daarbij zijn dat je zelf de waterkwaliteit dagelijks moet bewaken en het zwembadwater maandelijks door een extern laboratorium moet laten onderzoeken. Zijn er in je zwembad watersproeiende elementen, bubbelbaden of glijbanen dan verplicht de Bhvbz je om elk half jaar die elementen te laten onderzoeken op aanwezigheid van legionella bacteriën.

Onze zwembadwateronderzoeken voeren wij uiteraard volledig gecertificeerd uit waarbij de meetresultaten direct na afloop van ons bezoek aan je worden gerapporteerd. Als extra zijn die resultaten ook meteen inzichtelijk in het digitale zwembadwater logboek en wordt de toezichthouder automatisch op de hoogte gebracht.

One-stop-shop oplossing

Naast de bemonstering van zwembadwater, heb je bij ons de mogelijkheid om te kiezen voor een ‘one-stop-shop’ oplossing. Dat heeft als voordeel dat je alle watercontroles, inspecties en beheertaken onder één dak hebt en tevens toegang hebt tot alle expertise van het meest moderne laboratorium van Europa. Samen met ons laboratorium analyseren en verzorgen wij álle denkbare chemische, metalen en microbiologische wateranalyses.

Hieronder een greep uit de officiële meetprogramma’s en als jou meetprogramma er niet tussen staat neem dan gerust even contact met ons op

  • Meetprogramma IIIa en b: Eigen winning uit grondwater of oppervlaktewater
  • Meetprogramma IIId: Alternatieve technieken legionella preventie
  • Meetprogramma IIIc: Na ontharders bij comsumptief gebruik
  • Meetprogramma IIIf: Waterverbruik > 1000m3
  • Meetprogramma IIIg: Callectief warmwaterverbruik > 10m3
  • Meetprogramma 4.3 Reinwaterkelders
  • Meetprogramma’s voor proceswater, koeltorens, voedingsketelwater, condensaat, stoomkwaliteit, CV of koelwater, bronwater, demi of reverse osmose (RO)
  • Meetprogramma’s voor bereiding van medicijnen in de apotheek of dialysewater onderzoek
Aanvraag wateranalyse