quote

Waterveiligheid in zwembaden

Aanvraag zwembadwaterbemonstering

Risico analyse en beheersplan

Monstername zwembad

Zwembadwateradvies

Waterbehandeling

Veilig genieten van een heerlijke zwem- of saunadag

Om je bezoekers veilig en zonder zorgen te kunnen laten genieten van een heerlijk dag in het zwembad, sauna en/of whirlpool moet je de kwaliteit van het zwemwater, drinkwater of de douche goed bewaken. Jij weet als geen ander dat betrouwbaar water een absolute noodzaak is voor een prettig verblijf en risico’s te verwijderen. In het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz) staat beschreven aan welke eisen jouw zwembadwater moet voldoen, van zowel het water in zwembaden als van het oppervlaktewater. Wij helpen je graag de veiligheid en de waterkwaliteit te borgen en de beheerkosten te minimaliseren.

Logboek legionella risico analyse

Zwembadwater legionella risico analyse en beheersplan

Ben je eigenaar of exploiteer je een zwembad, sauna of wellnesscentrum dan valt je installatie onder de prioritaire installaties? Dit betekent dat je naast de risico analyse en beheersplan van de drinkwaterinstallatie ook een risicoanalyse en beheersplan van het zwembadwater moet hebben. Kenmerkend voor onze risico analyses en beheersplannen is het eenvoudige overzicht van taken waarmee je direct aan de slag kunt. Geen dikke boekwerken waarin je moet zoeken maar alleen die informatie die je nodig hebt om goed en makkelijk beheer te doen. Met het online legionella en zwembad dossier van UCare4 wordt het beheer nog eenvoudiger en overzichtelijker voor je gemaakt.

Het Drinkwaterbesluit verplicht daarom eigenaren van prioritaire installaties om uitsluitend KIWA BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus hiervoor in te schakelen. Onze BRL6010 certificering is onlangs door KIWA met succes beoordeeld. Daarnaast kun je bij ons terecht voor alle mogelijke ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen uit het beheersplan. Van bemonstering tot keerklepcontrole, van spoelen en temperaturen tot detachering. Wij zijn dé partner als het gaat om waterveiligheid en beheer.

Aanvraag zwembadwater risico analyse en beheeersplan
Bemonstering en analyse zwembadwater

Maandelijkse zwembadwaterbemonstering

In het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz) is vastgelegd welke zwembadwater beheertaken je aantoonbaar goed moet uitvoeren en registreren en aan welke kwaliteitseisen het zwembadwater moet voldoen. Eén van de belangrijkste taken daarvan is het maandelijkse geaccrediteerde zwembadwateronderzoek.  Als er in je zwembad ook watersproeiende elementen, bubbelbaden of glijbanen zijn, dan verplicht de Bhvbz je ook om elk half jaar die elementen te laten onderzoeken op aanwezigheid van legionella bacteriën.

Onze zwembadwateronderzoeken voeren wij natuurlijk geaccrediteerd uit waarbij de meetresultaten direct na afloop van ons bezoek aan je worden gerapporteerd. Zo kun je meteen bijsturen en je eigen metingen controleren. De in-situ gemeten resultaten zijn ook meteen inzichtelijk in het digitale zwembadwater logboek en raak je uitslagen nooit meer kwijt. Vanzelfsprekend brengen we de toezichthouder op de hoogte zodra het onderzoek volledig is gerapporteerd.

Offerte zwembadwaterbemonstering

Zwembadwateradvies

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van zwembadwaterbeheer en zwembadwaterbehandeling. Op basis van een grote hoeveelheid aan meetresultaten (BigData) zijn veel problemen te herleiden en op te lossen. Of het daarbij nu gaat om legionella normoverschrijdingen, de kwaliteit van het zwemwater, het aantasten van voegen of bufferkelders of ongewenste corrosie van roestvaststaal (rvs) onze ervaring helpt u deze problemen het hoofd te bieden. Onze adviseurs helpen je graag.

Aanvraag adviesgesprek
Zwembadwateronderzoek en advies

Waterbehandeling en waterkwaliteit

Binnen de zwembadbranche is er een waarneembare trend dat de kennis en ervaring op het gebied van waterbehandeling wegvloeit uit de organisatie. En dat heeft grote gevolgen. Een niet goed op elkaar afgestemd filter- en desinfectietechniek met dosering kan tot ongewenste situaties leiden waarbij het waterverbruik (suppletie) toeneemt maar ook dat tegels en vloeren worden aangetast, chloorgas ontstaat of dat bezoekers huidklachten krijgen. Onze kennis en expertise op het gebied van waterbehandeling kun je flexibel inzetten op de momenten dat het nodig is zonder een afnameverplichting.

Aanvraag adviesgesprek

Digitaal zwembadwaterbeheer logboek met Veilig en Schoon