quote

Eenvoudige implementatie legionella beleid

Meer weten over legionella beleid?

Legionella audit

Wil je eenmalig de status van je legionella beheer checken en weten of je voldoet aan de wet en regelgeving of jaarlijks borgen dat de juiste beheertaken goed worden uitgevoerd?

Ontwerpbeoordeling

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat je al in een vroegtijdig stadium het ontwerp laat controleren op waterveiligheid (legionella veiligheid) maar ook op de hoeveelheid beheer...

Legionellabesmetting

Geen paniekvoetbal en media-aandacht wanneer je gebruik maakt van onze expertise om een legionellabesmetting structureel op te lossen. Wij zorgen direct voor een veilige situatie en zoeken de oorzaken

Inspectie installatie

De periodieke controle en inspectie van waterinstallaties heeft als voordeel dat de onderhoudskosten dalen, de levensduur langer en de werking betrouwbaarder wordt.

Praktische implementatie legionella beleid

Wie is er verantwoordelijk en welke risico’s loop ik? Wat is het verschil tussen de juridische eigenaar en de economisch eigenaar (de gebruiker)? Wie voert welke taak uit en hoe borg je de periodieke controles en inspecties? Veelal is er onduidelijkheid over die taken en verantwoordelijkheden tussen de centrale en decentrale organisatie of tussen de huurder en verhuurder. Om hieraan een eind te maken hebben wij speciaal voor de vereniging van woningcorporaties AEDES en facilitaire afdelingen het convenant legionellabeleid ontwikkeld.

Taken en verantwoordelijkheden helder beschreven!
Wilt u weten wat Xigna kan betekenen voor het formuleren van het legionella veiligheidsbeleid, de implementatie ervan en het borgen van legionella veiligheid in uw organisatie, neem dan contact met ons op op 088 944 6228 of vraag aanvullende informatie aan.

Het legionellabeleidsplan regelt niet alleen de verantwoordelijkheden maar zorgt ook voor helder afspraken in geval van Calamiteiten (legionella besmettingen). Daarnaast maakt het nieuwbouw- en communicatieprotocol ook onderdeel uit van het plan.