quote

Praktisch toepasbare legionella risico analyse en beheersplannen

Offerte aanvraag

Legionella logboek

Monstername en analyse

Keerklepcontrole

Spoelen en temperaturen

Voordelen Xigna risico analyses

Met de Xigna legionella risico analyse en beheersplannen voor drink- of zwembadwater of koeltorens kun je direct aan de slag. Geen dikke boekwerken waarin je moet zoeken maar alleen die informatie die je nodig hebt om goed en makkelijk legionella beheer te doen. Met het online legionella dossier van UCare4 wordt het beheer nog eenvoudiger en overzichtelijker voor je gemaakt. De UCare4 inspectie en controle app geeft bijvoorbeeld aan wanneer je voldoende gespoeld hebt en wanneer de temperatuurmeting klaar is. Het gaat allemaal van zelf zonder dat je iets hoeft in te typen.

Bij het opstellen van de legionella risico analyse worden niet alleen tappunten in kaart gebracht, maar ook alle andere relevante onderdelen van de drinkwaterinstallatie, koeltoreninstallatie of zwembadwaterinstallatie. Deze zogenaamde waterregistratiepunten zijn naast tappunten ook terugstroombeveiligingen, watermeters, meetpunten, deelringen en eventueel toestellen. De installaties worden eigenlijk intelligent gemaakt om het beheer goed te kunnen borgen maar ook om de deur voor je te openen naar automatisch legionella beheer met UCare4®.

Vastgoed sector

Wetgeving legionellapreventie en prioritaire instellingen

Je bent je volgens de wet verplicht een legionella risico analyse en beheersplan op te laten stellen wanneer je eigenaar of gebruiker bent van een waterinstallatie van een prioritaire instelling . Die RI&E wordt opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd adviesbureau. Daarnaast zal je de legionellapreventie taken wekelijks en maandelijks moeten uitvoeren. De resultaten moet vervolgens je in een legionella dossier of logboek aantoonbaar bijhouden.

Overzicht prioritaire instellingen:

  • Ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Zwem- en badgelegenheden
  • Penitentiaire instellingen
  • Asielzoekerscentra
  • Verblijfsaccommodaties
  • Kampeerterreinen
  • Jachthavens
  • Truckstations met douchegelegenheid
  • Leidingwaterinstallaties op evenementen

Uitgangspunt bij het opstellen van een legionellapreventie risico analyse en beheersplan is paragraaf 4.2 van het Drinkwaterbesluit. Voor de praktische uitwerking hiervan wordt de handleiding Legionellapreventie in leidingwater volgens ISSO publicatie 55.1, gebruikt. Of een adviesbureau gecertificeerd is, is op te vragen op de site van Kwaliteit voor Installaties Nederland.

Meer weten over legionella wetgeving?

Pratische uitwerking risico analyse

Voor een gedegen risico analyse beoordelen onze specialisten de installatie op locatie. Er moet informatie verzameld worden over de installatie, de omgeving en het gebruik. Van ieder tappunt, van elke belangrijk onderdeel van de waterinstallatie, moet de locatie worden vastgelegd, het type beschreven en moet een BRL6010-gecertificeerd bedrijf (Xigna) de risico beoordeling doen. We maken hierbij verschil in een beperkte en een uitgebreide risico analyse. Een beperkte risico analyse is van toepassing wanneer er geen douches zijn of andere tappunten waardoor je ‘waterdruppeltjes’ (aerosolen) kunt inademen.

Het uiteindelijke resultaat is een legionella logboek of dossier, inclusief groslijsten waarmee je eenvoudig de uit te voeren beheermaatregelen start en installatie aanpassingen in één overzicht hebt staan.

Weten wat het kost?

KIWA BRL6010 certifcering

De legionellla RI&E kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan is erg belangrijk. Het Drinkwaterbesluit verplicht daarom eigenaren van prioritaire installaties dat uitsluitend KIWA BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus deze taak mogen uitvoeren. De Xigna BRL6010 certificering wordt jaarlijks door de KIWA beoordeeld en is onlangs zonder opmerkingen wederom goedgekeurd.

Meer weten over BRL6010 certifcering?