quote

Keerklep en NEN1006 controle
hygiënisch en kostenbesparend

Offerte aanvraag keerklepcontrole

Risico analyse en beheersplan

Monstername en analyse

Legionella logboek

Spoelen en temperaturen

Voorkom kruisbesmettingen en onnodige controles

Keerkleppen zorgen ervoor dat water in één richting stroomt en voorkomt dat verontreinigd of besmet water terugstroomt in de hoofdleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de waterleidingdruk wegvalt. Hoe groter de kans op verontreiniging, hoe zwaarder de beveiliging moet zijn. Deze NEN1006 controle is naast de jaarlijks keerklep controle erg belangrijk. Onze testmethode zorgt ervoor dat uitsluitend relevante terugstroombeveiligingen worden getest en dat kruisbesmettingen worden voorkomen.

Welke keerkleppen testen?

Brandslanghaspels, koffieautomaten, vaatwassers, gevelkranen maar ook bijvoorbeeld tandartsstoelen die zijn aangesloten op de collectieve drinkwaterinstallatie moeten voorzien zijn van een zogenaamde terugstroombeveiligingseenheid, ook wel keerklep genoemd. Als eigenaar van die installatie ben je wettelijk verplicht om jaarlijks de werking van de keerklep te controleren. Die verplichting alsmede welke keerklep je moet toepassen aan de hand van de vloeistofklasse staat beschreven in het waterwerkblad 1.4G. Het maakt hierbij niet uit of je een legionella prioritaire installatie hebt of niet.

In de praktijk controleren we uitsluitend de controleerbare keerkleppen en niet de keerkleppen die keerkleppen die vallen onder de beheermaatregel ‘Eens in de 10 jaar vervangen’. Dit scheelt enorm in de jaarlijkse exploitatiekosten en draagt niet bij tot de waterveiligheid. Een andere manier om kosten te besparen is door gebruik te maken van de toestelbeveiliging steekproefcontrole.

 

Offerte aanvraag keerklepcontrole
Waterwerkblad infodwi.nl 1.4G

Eisen bij steekproefcontrole keerkleppen

In het waterwerkblad 1.4G staat beschreven onder welke voorwaarden een steekproefcontrole gedaan mag worden bij het controleren van de keerkleppen. Een steekproef mag gedaan worden indien tenminste 50 controleerbare keerkleppen in de leidingwaterinstallatie aanwezig zijn en de keerkleppen met de bijbehorende toestellen moet op een actuele tekening staan. Indien aan alle overige voorwaarden is voldaan dan moeten in de eerste categorie  (16 tot 150 keerkleppen) 13 keerkleppen getest worden buiten de essentiële keerkleppen. Bij afkeur ben je verplicht om de resterende keerkleppen ook te testen. En uiteraard moet je de resultaten opslaan in het legionella logboek. Een uitstekende oplossing voor digitaal logboek beheer is het legionella dossier van UCare4.

Meer weten over steekproefcontrole?