quote

Legionellapreventie en beheer

Offerte aanvraag

Risico analyse en beheersplan

Monstername en analyse

Keerklepcontrole

Spoelen en temperaturen

Logboek legionella risico analyse

Legionella risico analyse en beheersplan

Kenmerkend voor onze legionella risico analyses en beheersplannen is het eenvoudige overzicht van taken waarmee je direct aan de slag kunt. Geen dikke boekwerken waarin je moet zoeken maar alleen die informatie die je nodig hebt om goed en makkelijk legionella beheer te doen. Met het online legionella dossier van UCare4 wordt het beheer nog eenvoudiger en overzichtelijker voor je gemaakt.

Uiteraard is de kwaliteit van de legionellla RI&E belangrijk. Het Drinkwaterbesluit verplicht daarom eigenaren van prioritaire installaties om uitsluitend KIWA BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus hiervoor in te schakelen. Onze BRL6010 certificering is onlangs door KIWA met succes beoordeeld.

Meer weten over risico analyses?

Monstername en analyse

In water van lichaamstemperatuur groeien bacteriën snel en als dat water ook nog eens onvoldoende ververst wordt dan kunnen die bacteriën je erg ziek maken. Onder gunstige omstandigheden kan een legionella bacterie uitgroeien tot een gevaarlijke ziektebron. Het gevolg is dan een legionella besmetting in de mildste vorm: de Pontiac Fever (legionella griep) of in ernstigste de vorm: de Veteranenziekte (legionellose).

Het is dus geen overbodige luxe om de kwaliteit van je water regelmatig te laten controleren. Volgens de Drinkwaterwet is het zelfs een verplichting dat legionella prioritaire installaties elk half jaar hun water laten controleren op legionella groei. Met een gecertificeerd team van bijna 25 medewerkers zijn we in heel Nederland snel ter plaatse waarbij zowel de bemonstering als de laboratorium analyse gecertificeerd zijn door de Raad van Accreditatie (RvA).

Het aantal monsters wordt bepaald aan de hand van het aantal tappunten in de installatie. Maar wat moet je doen bij een legionella besmet watermonster? En hoe zorg je dat het probleem structureel opgelost wordt? Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en helpen u graag.

Aanvraag legionella monstername
Legionella bemonstering drinkwater
Drinkwater installatie inspectie

Keerklepcontrole

Keerkleppen voorkomen dat verontreinigd of besmet water terugstroomt in de hoofdleiding wanneer de waterleidingdruk wegvalt. De keerklep zorgt er tevens voor dat het water in één richting kan stromen. Welke keerklep waar toegepast moet worden is afhankelijk van de vloeistofklasse. Hoe groter het verontreinigingsgevaar, hoe zwaarder de beveiliging moet zijn. Deze controle op aanwezigheid van de juiste beveiliging volgens NEN1006 is naast de jaarlijks controle op goede werking van de keerklep erg belangrijk. Uniek bij onze testmethode is ons hygiëne protocol en dat alleen testbare keerkleppen worden getest. Dit voorkomt kruisbesmettingen in gebouwen maar ook tussen gebouwen en scheelt in de exploitatiekosten. Een steekproef controle kan de controle kosten ook flink verlagen.

Aanvraag keerklepcontrole
Spoelen en temperaturen legionella taken

Spoelen en temperaturen

In het legionella beheersplan staan de taken beschreven die je periodiek moet uitvoeren en registreren in je logboek. Naast de keerklepcontrole, het controleren van de boilers en de thermometers, de legionella bemonstering moeten niet gebruikte tappunten wekelijks gespoeld worden en maandelijks moeten temperaturen genomen worden. Vaak kost dit veel tijd en bovendien is moeilijk om deze taken te borgen. Denk hierbij maar eens aan vervanging in vakantietijd of bij ziekte. Wij lossen dit op door flexibele legionella beheerders in te zetten. Die legionella preventie medewerkers pool is flexibel inzetbaar van enkele uren in de week tot volledige gedetacheerd.

Aanvraag inzet legionellabeheer

Detachering en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij detachering stellen wij een Xignariaan beschikbaar uit onze legionellapreventie flexpool. De legionella preventie flexpool bestaat uit medewerkers die speciaal zijn opgeleid om de legionella beheertaken uit te voeren. Denk hierbij aan de tijdrovende spoelwerkzaamheden en de periodieke temperatuurtaken. Kenmerkend voor Xignarianen is dat we de werkzaamheden met veel enthousiasme en passie uitvoeren. Xignarianen uit de flexpool zijn jouw legionella preventie veiligheidsogen op locatie en signaleren onveilige situaties. We worden ook niet afgeleid door jouw operationele zaken en ook zorgen we voor vervanging bij ziekte of vakantie. Zo weet je zeker dat de taken goed en op tijd worden uitgevoerd. De resultaten raadpleeg je rechtstreeks en online in het digitale legionella dossier van UCare4.

Meer weten over detacheren
Detacheren legionellapreventie

Digitaal legionella logboek