Waterbemonstering en analyse
Legionella - Zwembad - Koeltoren

Aanvraag bemonstering

Legionella bemonstering

Legionella prioritaire gebouwen moeten elk half jaar het water laten controleren op legionella groei.

Zwembadwater bemonstering

De zwembadwaterkwaliteit moet maandelijks door een gecertificeerd laboratorium gecontroleerd worden.

Drinkwater bemonstering

Alle soorten wateranalyses onder één dak. Van eigen bron, ontharders tot bufferkelders en grootverbruik.

Proceswater bemonstering

Wateronderzoek voor koeltorens, voedingsketel-, koel- en bronwater, condensaat, stoom, CV, demi of reverse osmose.

Snel, vakkundig en gecertificeerd waterbemonstering en analyse

Water in Nederland is van goede kwaliteit maar kan desondanks zijn kwaliteit verliezen. Zo kunnen ongewenste legionella bacteriën groeien maar ook bacteriën zoals de E-coli (de zogenaamde poepbacterie) en  entrococcen kunnen tot ongewenste aantallen toenemen. Het periodiek nemen van monsters geeft inzicht in de kwaliteit van het water en voor een groot aantal meetprogramma’s zijn hiervoor wettelijke frequenties vastgelegd. Onze monsternemers zijn VCA gecertificeerd en nemen onder het RvA accreditaat jaarlijks meer dan 20.000 monsters door het gehele land.

Analyse resultaten gerapporteerd met de analyse app

Rapportage met de UCare4 analyse app

Alle resultaten van de wateranalyses worden gerapporteerd in de wateranalyse app van UCare4. Geen vervelende e-mails meer maar altijd toegang tot je historische gegevens en overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken. Of het nu gaat om legionella onderzoek, zwembadwater, bronwater, ketelwater of zelfs dialysewater van elk meetprogramma zijn de parameters en de planning online inzichtelijk.

Aanvraag bemonstering