quote

Eenvoudige implementatie legionella beleid

Meer weten over legionella beleid?

Praktische implementatie legionella beleid

Wie is er verantwoordelijk en welke risico’s loop ik? Wat is het verschil tussen de juridische eigenaar en de economisch eigenaar (de gebruiker)? Wie voert welke taak uit en hoe borg je de periodieke controles en inspecties? Veelal is er onduidelijkheid over die taken en verantwoordelijkheden tussen de centrale en decentrale organisatie of tussen de huurder en verhuurder. Om hieraan een eind te maken hebben wij speciaal voor de vereniging van woningcorporaties AEDES en facilitaire afdelingen het convenant legionellabeleid ontwikkeld.

Taken en verantwoordelijkheden helder beschreven!
Wilt u weten wat Xigna kan betekenen voor het formuleren van het legionella veiligheidsbeleid, de implementatie ervan en het borgen van legionella veiligheid in uw organisatie, neem dan contact met ons op op 088 944 6228 of vraag aanvullende informatie aan.

Het legionellabeleidsplan regelt niet alleen de verantwoordelijkheden maar zorgt ook voor helder afspraken in geval van Calamiteiten (legionella besmettingen). Daarnaast maakt het nieuwbouw- en communicatieprotocol ook onderdeel uit van het plan.