quote

Periodieke controle en inspectie
waterinstallaties

Aanvraag installatie inspectie advies

Periodieke inspectie installaties zorgt voor langere levensduur en lagere onderhoudskosten

De periodieke controle en inspectie van waterinstallaties heeft als voordeel dat de onderhoudskosten dalen, de levensduur langer en de werking betrouwbaarder wordt. Denk hierbij aan CV-, stoom-, demiwater-, luchtbevochtingsinstallaties maar ook aan koeltorens, ontharders, omgekeerde osmose of zelfs zwembaden.

Kraan drinkwaterinstallatie

Eisen aan drinkwaterinstallaties

Om ongewenste bacteriegroei te voorkomen zijn in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit normen en richtlijnen opgenomen. Voor de aanleg van een drinkwaterinstallatie is de NEN1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties van toepassing samen met de Waterwerkbladen. De juiste toepassing van deze normen moeten ervoor zorgen dat waterproblemen, waterverspilling en ongewenste bacterie wordt verhinderd. Het gaat hierbij niet alleen om de legionella bacterie maar ook bijvoorbeeld entrococcen, E-coli (poepbacterie), pseudomas, etc. Door het water te onderzoeken op deze bacteriën, toon je aan dat je deugdelijk en veilig water gebruikt. Samen met ons laboratorium analyseren we niet alleen deze groep bacteriën maar verzorgen wij álle denkbare chemische, metalen en microbiologische wateranalyses aan.

Wil je zekerheid of je leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN1006 voorschriften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een NEN1006 inspectie.