Lansinkesweg 4
Postbus 960
7553 AE Hengelo
T 074 - 25 55 640

Verantwoord verhuren?


Samenwerking met AEDES

Xigna werkt nauw samen met AEDES op het gebied van van beleidsontwikkeling, standaardisatie van het Legionella beheerproces en het minimaliseren van de beheerkosten met maximale drinkwaterveiligheid. Het infodocument Legionella is voor een groot deel ontwikkeld door Xigna. Bij diverse woningcorporaties hebben wij de implementatie van het Legionella preventie beleid inclusief de inrichting van de beheerprocessen verricht. De gevolgen van bepaalde beleidskeuzes en de daarmee gepaard gaande kosten hebben wij voor u inzichtelijk.

 

LET OP: Woningcorporaties / Huurders

Veelal is er onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden tussen de huurder en verhuurder. Om hieraan een eind te maken hebben wij speciaal voor woningcorporaties het convenant Legionella beleid ontwikkeld waarin de verantwoordelijkheden tussen verhuurder en huurder duidelijk zijn beschreven en vastgelegd. Interesse? Neem even contact met ons op zodat wij u kunnen ondersteunen bij de implementatie ervan.