Lansinkesweg 4
Postbus 960
7553 AE Hengelo
T 074 - 25 55 640

Rechtelijke uitspraak


07 maart 2017

Verdubbeling van kosten legionellapreventie door uitspraak rechtbank

Door een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland worden eigenaren van een alternatieve techniek geconfronteerd met extra kosten. De uitspraak is gebasseerd op het Meetprogramma in tabel IIId van de Drinkwaterregeling. Aanvullend op de reguliere watercontrole halfjaarlijkse controle moet op basis van de frequentie in tabel IIId het meetprogramma conform de frequentie uit de tabel IIId te worden.

 

 

Dit betekent in de praktijk bij toepassing van ongeacht welke alternatieve techniek dat:

  • jaarlijks naast de voorgeschreven frequentie volgens tabel IIId ook de regulieren halfjaarlijkse bemonstering dient plaats te vinden.
  • het aantal monstername punten gelijk is aan het aantal monstername punten volgens de voorgeschreven tappunten tabel.

 

De uitspraak komt niet overeen met de wijze waarop doorgaans de aanvullende legionella monsternames worden uitgevoerd. Xigna is van mening dat er een praktische invulling gegeven moet worden aan de monstername frequentie. Dit zeker bij een maandelijkse monstername frequentie waarbij door deze uitspraak nog 2 monstername rondes extra moeten worden uitgevoerd.

 

Meer weten of bemonsteringsvoorstel ontvangen? Neem even contact met ons op 088 944 6228.

 

 

Overig nieuws

Nieuws delen