Lansinkesweg 4
Postbus 960
7553 AE Hengelo
T 074 - 25 55 640


07 september 2017

Legionellabesmetting koudwaterinstallaties

Het aantal mensen dat jaarlijks slachtoffer wordt van een legionellabesmetting groeit, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, strenge regelgeving en zorgvuldige winning en distributie van het drinkwater. De legionellabacterie veroorzaakt zo´n 300 tot 400 slachtoffers per jaar, waarvan 2 tot 10% met dodelijke afloop. Bronnen van besmetting zijn plaatsen waar water wordt verneveld, zoals douches in leidingwaterinstallaties en koeltoreninstallaties. Steeds vaker vindt men de besmetting in de koudwaterleiding en ligt de oorzaak al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw.

 

De gevolgen van een Legionella longontsteking voor een persoon zijn zeer ingrijpend en kunnen een fatale afloop hebben. Personen die de ziekte overleven houden vaak last van ernstige, beperkende gezondheidsklachten. De kans op overlijden wordt groter naarmate de persoon ouder is.

 

Dit blijkt uit onderzoek, onder 243 personen uit diverse branches, van ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, dat dit voorjaar is uitgevoerd. Het aantal personen dat overlijdt aan een legionellabesmetting ligt rond de 20 tot 30 sterfgevallen per jaar en is dus groter dan het aantal personen met een koolmonoxidevergiftiging.

 

Legionella in koudwaterinstallaties
Driekwart van de gebouweigenaren geeft aan wel eens te maken te hebben gehad met Legionella in de installatie. De impact hiervan is meestal grot en kostbaar. Opvallend is dat deze grotendeels voorkomen in koudwaterinstallaties (88%). De oorzaken liggen onder andere in te weinig doorstroming, opwarming en hotspots en doorwarming bij mengkranen.

 

Samenwerking
De bij de bouw betrokken partijen denken verschillend over elkaars verantwoordelijkheid ten aanzien van het voldoen aan regelgeving. Opdrachtgevers en installateurs zouden hierover beter kunnen communiceren en heldere afspraken kunnen maken. Architecten en aannemers spelen een essentiële rol in het voldoen aan wet- en regelgeving, terwijl zij geen interesse tonen voor dit belangrijke onderwerp. Het activeren van deze partijen is een belangrijke schakel in de aanleg van een veiligere installatie.

 

Daarnaast is er behoefte aan een betere en meer praktische informatievoorziening via een online platform. Andere maatregelen die kunnen bijdragen zijn voorlichtingen en een online database met duidelijke en eenvoudige richtlijnen, praktijkvoorbeelden, foto´s en uitleg voor uitvoerenden

 

Bron: Van Veelen, I. (2017) Onderzoek Drinkwaterveiligheid en legionella: Waar en waarom gaat het mis? P. 1 – 22.

Overig nieuws

Nieuws delen